Psychoterapie

Psychoterapie s Mgr. Radkou Dydňanskou, Ph. D.

Cítíte se smutní, nebaví vás činnosti, které vás doposud těšily? Bojíte se o svou budoucnost, nebo o své blízké? Zažíváte stavy prázdnoty, zbytečnosti, chybí vám smysl života? Špatně spíte? Máte somatické potíže, ale po zdravotní stránce jste v pořádku? Je toho na vás nějak moc a nevíte, jak dál? Nebo si potřebujete urovnat myšlenky v klidném přijímajícím prostředí? 

Je-li vám minimálně 18let, objednejte se na konzultaci, kde se společně podíváme na to, co se ve vašem životě děje a jak bychom s tím mohli pracovat. Ráda vás budu provázet krátkodobým či dlouhodobým procesem vedoucím k vaší úlevě. 

Pracuji jako gestalt psychoterapeut a krizový intervent. Tento směr je orientovaný na budování bezpečného a přijímajícího vztahu mezi klientem a terapeutem. Nebudu hodnotit závažnost problému, se kterým přijdete. Jsem vázaná mlčenlivostí a dodržuji Etický kodex České asociace pro psychoterapii.

A s čím vám například můžeme pomoci?

Stavy smutku a beznaděje

Úzkosti a strachy

Somatické potíže bez jasné zdravotní příčiny

Stres a vyčerpání

Osobní krize a náročná životní období

Myšlenky na sebevraždu

Cena za individuální psychoterapii (50 min)

1 700Kč*

* Cena je pro firemní zákazníky uvedena bez DPH.

Pro objednání či bližší informace se prosím obraťte na svou koordinátorku nebo recepci INCARE.

Seznamte se s Mgr. Radkou Dydňanskou, Ph.D.
Ve své práci s klienty se paní terapeutka opírá o tři důležité pilíře:

Vzdělání

 • Vystudovala obory sociální patologie a prevence, sociální pedagogika a speciální pedagogika.
 • Absolvovala komplexní kurz krizové intervence.
 • Absolvovala 5 a půl roku dlouhý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v gestalt modalitě.
 • Průběžně se vzdělává v nových trendech a přístupech.
 • Svoji práci pravidelně superviduje, vy však zůstáváte v anonymitě.

 

Zkušenosti

 • Z vlastní terapeutické praxe.
 • Z Terapeutického centra Modré dveře, z.ú.
 • Z dětských domovů.
 • Z azylového domu pro týrané, zneužívané a zanedbávané děti.
 • Životní – sama prošla náročnými obdobími, o to lépe rozumí těm vašim.

 

Osobnostní předpoklady

 • Za své silné stránky považuje empatii a schopnost navázat bezpečný vztah. Řídí se vlastními hodnotami, kterými jsou respekt a lidskost.
 • Je členem České asociace pro psychoterapii.
 • Pracuje v souladu s Etickým kodexem.