Slovník pojmů

...

BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ / Laboratorní vyšetření krve a moči

Vyšetření patří mezi základní laboratorní metody a určitě s ním každý z nás má nejednu zkušenost. Nejde o nic jiného než odběr moči a krve, které v laboratoři podrobujeme různým testům, abychom zjistili, jaká je koncentrace látek v těle. Díky biochemickému vyšetření lze odhalit spoustu informací o fungování metabolismu, orgánů atp.

Klidové EKG

EKG zaznamenává aktivitu srdce. Posuzuje se stabilita rytmu, přítomnost poruch nebo přítomnost nedostatečného prokrvování srdečního svalu za klidových podmínek.

Zátěžové EKG

Zátěžové EKG zaznamenává aktivitu srdce při cvičení se stoupající intenzitou zátěže (na rotopedu nebo běžícím pásu). Pozoruje se případné nedostatečné prokrvení srdečního svalu při zátěži, poruchy rytmu navozené námahou, nepřímo i výkonnost kardiovaskulárního systému.

RTG plic a srdce

Jde o rentgenologické zobrazení hrudníku a orgánů, které se nachází v hrudním koši. V dnešní době je to již běžná vyšetřovací metoda, která nám pomáhá odhalit odchylky od normy nejen u našich důležitých orgánů, jakými jsou srdce a plíce.

Sono břicha / Ultrazvukové vyšetření dutiny břišní

Sono břicha je obyčejné ultrazvukové vyšetření. Pomocí ultrazvuku lze zobrazit ledviny, játra, žlučník, slezinu, slinivku, močový měchýř nebo třeba velké cévy. Získáváme tak informace o jejich tvaru, velikosti a struktuře.

Vyšetření karotid

Karotidy jsou krční tepny, které zásobují mozek okysličenou krví. Vyšetřují se ultrazvukem, takže je vše rychlé a bezbolestné.

Echo

Jinak také echokardiografie, je vyšetření srdce. Pomocí ultrazvuku se zjišťuje, jak vypadá vaše srdce v pohybu, ověřuje se jeho schopnost pumpovat krev, dále se dají změřit jeho rozměry nebo ověřit stav chlopní.

Denzitometrie

Denzitometrické vyšetření se provádí pomocí rentgenu nebo ultrazvuku. Zjednodušeně řečeno jde o vyšetření, při kterém se zjišťuje hustota kostí a zastoupení minerálů v kostní tkáni.

Vyšetření funkčnosti plic

Spirometrie - je funkční test měřící objem vzduchu, který vyšetřovaný vdechuje a vydechuje v závislosti na čase. Patří k základním vyšetřovacím metodám v alergologii a pneumologii. Je to jednoduché  neinvazivní vyšetření. Pacient podle pokynů sestry vdechuje a vydechuje přes jednorázový náustek s filtrem do spirometru, který snímá a zobrazí hodnoty plicních objemů a průchodnosti průdušek.

Feno - je vyšetření, kterým zjišťujeme stupeň alergického zánětu v průduškách. Je to jednoduché neinvazivní vyšetření, které nám pomáhá upřesnit pacientovu diagnózu a také sledovat pacienty, kteří jsou již pro průduškové onemocnění léčeni. Podle výsledku můžeme upravit (zvýšit, snížit nebo vysadit) pacientovu medikaci.
Pacient podle pokynů sestry vdechne a plynule vydechne přes jednorázový náustek s filtrem do přístroje, který po analze vdechnutého vzduchu určí výslednou hodnotu NO.

Bodypletysmografie - je významnou metodou pro diagnostiku plicních onemocnění, k posouzení případné plicní poruchy. Vyšetřovací metoda je prováděna pomocí přístroje bodypletysmografu, jehož součástí je uzavíratelná vzduchotěsná kabina.

Okultní krvácení

Test okultního krvácení do stolice je jednoduchý a zcela bezbolestný. V praxi obnáší pouze odběr vzorku stolice, ve kterém lze následně chemicky odhalit pouhým okem neviditelné stopy krve (příměs krve může signalizovat zhoubný nádor střeva). Test si provádíte v klidu domova sami. Právě test na okultní krvácení ve stolici představuje základní minimum, které pro sebe můžete v tomto směru udělat. Pokud ho budete mezi 50. a 54. rokem života provádět poctivě a pravidelně (každoročně), vaše šance v boji proti rakovině se tím nepochybně výrazně zvýší.

Pronatal - umělé oplodnění
Medicon stomatologie