Roční péče

Roční péče standard

Organizace péče o vaše zdraví

 • tým osobních koordinátorek vám pomůže s organizací vaší zdravotní péče, objednat se k lékaři či předepsat léky
 • jediné telefonní číslo pro řešení veškerých záležitostí
 • aktivní využívání telemedicíny – oceníte vždy, když budete potřebovat eRecept, zaslat výsledky vyšetření, konzultovat svůj stav s lékařem
 • krátké objednací termíny, minimální čekací doba, termín akutního vyšetření do 2 pracovních dnů
 • termíny hlídáme za vás – automaticky vás upozorníme na termín vyšetření či pravidelné preventivní prohlídky formou SMS
 • výpis ze zdravotní dokumentace a další administrativní úkony zdarma

Obsah balíčku

 • 1x ročně absolvujete komplexní vyšetření našimi specialisty se závěrečným vyhodnocením praktickým lékařem
 • identifikujeme rizikové faktory dle vaší rodinné anamnézy, pracovní pozice, věku, pohlaví a přítomnosti již známých rizikových faktorů
 • zaměřujeme se na nejčastější civilizační onemocnění – laboratorní vyšetření v rozsahu indikovaném vyšetřujícím lékařem, klidové EKG, ultrazvuk břicha a dermatologická prohlídka. Doplňující vyšetření jako např. RTG srdce a plic, spánková poradna, atd dle indikace lékaře
 • na základě výsledků komplexního vyšetření zajistíme následnou zdravotní péči a připravíme její plán
 • sledujeme termíny screeningových a preventivních vyšetření a aktivně s vámi naplánujeme jejich realizaci
 • připravíme individuální plán očkování včetně termínů provedení

Prémiová péče pro vás znamená

 • zajistíme vám péči až 40 odborností v rámci kmenových pracovišť Skupiny Medicon, do které program INCARE patří
 • mezi kmenová pracoviště patří například Mammacentrum, IVF kliniky PRONATAL, komplexní RDG pracoviště s CT a MR, sál jednodenní chirurgie, spirometrie, UZ …
 • nad vaším zdravotním stavem dohlíží praktický lékař, který má k dispozici vaši veškerou zdravotní dokumentaci z našich kmenových pracovišť
 • zajištění dodatkových a rozšiřujících vyšetření, včetně laboratorních testů*

Cena za 12měsíční péči

Možnost rozdělení do měsíčních splátek za méně než 3 000 Kč Cena je pro firemní zákazníky uvedena bez DPH.
35 000 Kč

Považujeme za důležité vás informovat o tom, co součástí balíčků není: ceny a doplatky za léky, použití nadstandardních materiálů a provedení nadstandardních zdravotních úkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění mimo rozsah tohoto balíčku. Některé preventivní úkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou vázány na registraci klienta u daných odborností. V případě, že klient není registrován na našem kmenovém pracovišti v těchto oborech, může se stát, že mu bude tento úkon účtován dle platného ceníku. O této skutečnosti vás ale budeme informovat před provedením tohoto úkonu.